Voorwaarden

Lesregelement Standaart Tennis

 • Indien u lessen wilt volgen dient u online uw lessen te bestellen. Onder 1 uur les wordt 10 minuten inspelen en 50 minuten les verstaan.
 • Als u lessen wilt nemen dient u lid te zijn van de betreffende vereniging.
 • Indien een les door regen of door welke omstandigheden dan ook vervalt, hebben cursisten geen recht op de baan om vrij te spelen.
 • Zonder tegenbericht gaan de lessen altijd door (bij twijfel informeer bij uw trainer).
 • Voor de buiten lessen geldt de regenregeling: bij regen worden er in de zomer- en in de winterperiode 2 lessen ingehaald.
 • De lessen gaan door mits er voldoende belangstelling is. Als er voor een bepaalde lesgroep niet voldoende deelnemers zijn behoudt Standaart Tennis zich het recht voor om in overleg de lessen te verkorten of de lesprijs aan te passen
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen kan deze niet worden ingehaald. Wel zal worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen indien daar ruimte voor is.
 • Gemiste lessen (door ziekte of wat dan ook) kunnen niet worden ingehaald. Indien de trainer niet kan lesgeven, zal de les doorschuiven óf er wordt voor vervanging gezorgd óf wordt de les ingehaald op een samen te bepalen moment.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Tenzij er een geschikte vervanger is gevonden om de plaats in de les op te vangen.
 • Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat hij/zij wordt vervangen door een andere trainer.
 • Privé lessen worden ten alle tijde ingehaald.
 • De trainer is uw eerste aanspreekpunt, bespreek vragen over de inhoud van de lessen/trainingen met hem/haar. Indien u met vragen blijft zitten, neem dan contact op via info@standaarttennis.nl.
 • Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen (Koninginsdag,1e en  2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, Nieuwjaarsdag) en in de zomer-, kerst-, voorjaars- herfst en één week van de meivakantie.
 • Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer.
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. bestaat geen recht op inhalen van de lessen en/of restitutie van lesgeld.
 • De indeling van de lessen zal worden doorgegeven via whatsapp of mail. (ongeveer 1 week voor aanvang van de lesperiode).
 • De indeling naar niveau, samenstelling en toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de leraren van Standaart Tennis.
 • Standaart Tennis is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging van goederen van cursisten, blessures van cursisten of persoonlijke ongevallen.
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan na aanvang van de eerste les. Hiervoor zal een factuur worden gemaild.
 • Standaart Tennis probeert haar website met de grootste zorg samen te stellen. Ondanks dat we de informatie zo actueel mogelijk willen houden, kunnen er geen rechten aan de website of verwijzingen hiernaar worden ontleend.
 • Aanmelden voor tennislessen houdt in dat er akkoord wordt gegaan met het lesreglement en de financiële verplichtingen.
 • Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@standaarttennis.nl